tirsdag 5. mai 2009

Budsjettsprekk?

Regnskapstallene som formannskapsmedlemmene har fått viser at Nordkapp kommune bruker for mye penger i forhold til budsjettet for 2009, men det er små avvik i forhold til budsjettvedtakene.

I tallene som er oppdatert per mars 2009, er det et avvik på -101 087 i forhold til budsjettet. Sektorene styrer godt. Det som er bekymringsverdig, er potten for økonomisk sosialhjelp. Der kan det bli en kjempesprekk hvis utviklingen fortsetter. Ettersom kommunestyret vedtok et overskudd på 1 178 kroner for 2009, betyr marstallene at kommunen styrer mot røde tall nok en gang. Denne gangen kan underskuddet bli overraskende lavt, og det er hyggelig.

Tallene gjør meg mer sikker på at et systemskifte er det eneste riktige for Nordkapp kommune. Vi trenger mer privatisering og mye større bruk av konkurranseutsetting. Nordkapp trenger mer høyrepolitikk!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg synes det er en skummel utvikling at sosialhjelpen i Nordkapp øker, dette er jo noe som går utover kommune økonomien. Jeg trur at kommune styret snart burde tenke på å koste støv av gamle forslag. Jeg vil huske at du Bønna hadde ett forslag om at sosial klienter skulle arbeide for stønaden. Dersom dette blir innført så trur jeg mange av dem som mottar sosialhjelp heller vurdere å få sæ jobb.

Solvik sa...

Anonym, du har fulgt godt med. Det stemmer at jeg var blant de første i landet som fremmet forslaget. Det ble nedstemt i Nordkapp.

Ideologisk er ikke forslaget spesielt godt, fordi det tar mottakerne av støtteordningen. Det naturlige er å ta støtteordningen, og da er det politikk som ikke blir fastsatt i Nordkapp kommunestyre.