onsdag 20. mai 2009

Formannskapet svarte på utfordringen!

Den 15. mai kom jeg med en utfordring til SV. Jeg ba Tore Fosse gå i bresjen, slik at Nordkapp fikk være med på prøveordningen med stemmerett for 16-åringer i tråd med SV-politikk.

Nå har formannskapet vedtatt at Nordkapp kommune skal søke kommunal- og regionaldepartementet om å få være med på prøveordningen. Om søknaden blir godkjent er usikkert, fordi vi har en del punkt som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til kravene staten stiller. Jeg tenker spesielt på ungdomsrådet som for tiden er et sovende råd.

Denne saken viser også at mange formannskapsmedlemmer sover på møtene. Flere av partiene, blant annet Høyre og Fremskrittspartiet, er helt imot stemmerett for 16-åringer. Likevel klarer de lokale partiheltene å stemme for at Nordkapp skal delta i prøveordningen. Det sier litt om hvor lite kunnskaper de lokale høyre- og fremskrittspartipolitikerne innehar. Det naturlige ville vært at Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot en Nordkapp-deltakelse i regjeringens prosjekt.

Jeg er fornøyd med vedtaket, og tror stemmerett for 16-åringer blir en suksess i mange kommuner. Jeg håper Nordkapp får være med på prøveprosjektet!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Stemme rett for 16 åringer er bra.. når dem har lov å lage barn så må dem jo også få lov å være med på å bestemme..

Anonym sa...

Men en pils for dem ikke ta seg .... ??????

Stein