fredag 6. november 2009

Problemer i Høyre

Du har sikkert hørt sangen Problemer innad i Høyre?

Nordkapp Høyre har problem, samme type problem som mange andre lag og organisasjoner i Nordkapp. For kommunen er det ille at Høyre sliter, fordi fremskrittet er avhengig av konkurranse om politiske standpunkt og politiske debatter. En kommune uten en Høyre-forening, er en fattig kommune på mange måter.

Det er Nordkapp Høyre som presser frem effektivisering. Vi har ikke vært flinke nok til å fremme forslag, men det problemet deler vi med flere andre parti. Vi har fokus på effektivisering, på skole, på avgifter, på eiendomsrettigheter og på ruspolitikk, for å nevne noen områder de siste periodene.

Politikk er ekstremt artig og veldig interessant. Det er utrolig lærerikt. Ideologiske debatter er som……… *griseord* . Jeg håper Høyre-sympatisører vil engasjere seg i Nordkapp Høyre.

Jeg mener bestemt at Nordkapp Høyre har misligholdt organisasjonen i mange år. Også det kommer av lite konkurranse og dårlig organisasjonskultur. Bli med på å heve kvaliteten!

Vedtaket fra dagens årsmøte:
Innstillingen ble lagt frem på årsmøtet, og alle valgene ble foretatt i tråd med valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen hadde ikke forslag på kandidater til leder, nestleder og sekretær.

Valg: Leder: Ikke valgt.
Nestleder: Ikke valgt.
Kasserer: Odd-Arne Nilsen, ikke på valg.
Styremedlem: Asbjørn Jensen, valgt for 2 år.
Styremedlem: Magnus Nilsen, ikke på valg.
Styremedlem: Bjørn Ronald Olsen, gruppeleder fra kommunestyregruppa.
Sekretær: Ikke valgt.
Varamedlem: Børge Brattli, ikke på valg.
Varamedlem: Kristine Sandvik Jensen, valgt for 2 år.
Revisor: Idar Jensen, valgt for 1 år.

Bjørn Magne Solvik foreslo følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
Bjørn Magne Solvik og Marita Melsbø Nilsen skriver et brev til Finnmark Høyre, og forklarer at årsmøtet ikke fikk valgt leder og nestleder i styret. Årsmøtet skal innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 31. januar 2010. Odd-Arne Nilsen og Børge Brattli fungerer som henholdsvis leder og nestleder i perioden frem til det ekstraordinære årsmøtet.

Årsmøtet blir avsluttet etter sak 9.

5 kommentarer:

Nyland sa...

Dette er ikke bra. Det må vel være noen Høyrefolk som kan ta på seg disse vervene ? Det er mindre enn to år til neste valg så dere trenger å få et styre på plass for å starte forberedelsene for en borgerlig valgseier i 2011

Anonym sa...

Der ser du Bønna når dokker satse på de gamle hestan. Prøv å få inn nye koster i partiet. Det går ikke ann å satse på Lars Helge Jensen, Odd Arne Nilsen, Marita Melsbøe Nilsen, Børge Brattli, Bjørn Ronald Olsen.. Dette er mennesker som har for mye å styre med i Kommunen forøvrig. Folk har ikke tiltro til disse menneske. Ka har disse menneskene prestert de siste årene.. Nei få inn nye koster så trur jeg partiet vil snu til neste valg

Solvik sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Solvik sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Solvik sa...

Anonym, uten de du omtaler som gamle hester ville det ikke vært Høyre i Nordkapp. Uten Odd-Arne og Marita, ville ikke Høyre stilt liste i 2007.

Vi har vært for dårlig på å rekruttere nye personer, altså medlemmer. Men gamle hester skal ikke ekskluderes fra arbeid. Partiet er avhengig av dem.

Nøkkelen til suksess er organisasjonen, og noen må ta organisasjonsarbeidet på alvor.