fredag 27. november 2009

Godt vedtak av Bergen Høyre

Bergen Høyre ber stortingsgruppa si nei til datalagringsdirektivet. Les mer på Liberaleren.

Jeg fremmet en uttalelse i styret til Nordkapp Høyre i høst. Hadde saken blitt behandlet, ville den sikkert gått igjennom. Men jeg trakk forslaget fordi oppmøtet på møtet var dårlig.

Det er viktig med et trykk mot stortingsgruppa, for å ivareta personvernet.

Ingen kommentarer: