fredag 20. november 2009

Tore, du tar feil og her er beviset

--Det er ikke kommet tall på bordet som viser at vi har spart penger med å legge ned skoler, samt å flytte barnehager. Årsaken til at vi nå har handlingsrom er småkommunetilskuddet, sa Tore Fosse, gruppeleder for SV, ifølge Radio Nordkapp.

Dette er feil. Hadde SV-politikerne giddet å sette seg inn i saken, ville Tore Fosse oppdaget at omorganiseringen av skolemønsteret har gitt positive resultat i form av reduksjon i antall årsverk som igjen gir reduserte utgifter for Nordkapp kommune.

Ettersom jeg var den som først fremmet forslag om å flytte elever til Honningsvåg skole, har det vært viktig å se at politikken har gitt et ønsket resultat.

2005: 78,5 årsverk
2006: 81,9 årsverk
2007: 83 årsverk
2008: 67,5 årsverk

Uten reduksjon i antall årsverk i grunnskolen, ville den økonomiske situasjonen til Nordkapp vært katastrofal. SV og Senterpartiet stemte imot omorganiseringen av Nordkapp-skolen.

Tallene er hentet fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Ingen kommentarer: