torsdag 12. november 2009

Jeg tenker på Høyre

Jeg prøver å finne tre gode argument for å forbli medlem av Høyre. Ikke så lett etter dagens budsjettforslag. Jan Arild Snoen går igjennom forslaget, og mener partiet ikke hadde fått hans stemme om det var valg i morgen.

Jeg er møkklei at det ikke er ett eneste politisk alternativ med en viss oppslutning som ønsker et annerledes system enn dagens sosialdemokrati. Jeg er glad medlemskontingenten ikke har forfall i morgen. Jeg hadde neppe betalt den på grunn stortingsgruppen enorme forbruk av skattefinansierte penger.

PS: Nordkapp Høyre er langt mer rødt enn stortingsgruppen, og det forteller det meste om min situasjon.

Ingen kommentarer: