mandag 9. november 2009

Hva frykter rødgrønne politikere?

Hva er rødgrønne politikere redde for?

Nasjonale prøver i femte og åttende klasse i engelsk blir publisert i dag, men ingen får vite resultatene ved de enkelte skolene.

Dessverre blir bare ferdighetene på nasjonalt nivå og gjennomsnittet i fylkene og kommunene gjort kjent. Svært betenkelig, ettersom foreldrer og foresatte ikke får vite om barnas skole er god eller dårlig. Uten denne informasjonen blir det vanskelig å forbedre skoler med svake resultat. Hemmelighold sørger også for at foreldrer og foresatte tror alt er i skjønneste orden, til tross for svake resultat.

Resultatene blir publisert i dag klokken 14:00 på Skoleporten.no.

Ingen kommentarer: