onsdag 25. november 2009

Å øke skattene er et usedvanlig dårlig forslag

Fagforeningspampene ønsker økt skatt, og vil ha en diskusjon om økt skattenivå etter valget i 2013.

Det er Dagsavisen som skriver at Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, er misfornøyd med at regjeringen har lovet å holde skatten på dagens nivå de neste fire årene.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over borgerne. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Politikere som ønsker høyere skatter bør gi velgerne beskjed om det i god tid før valget i 2013. Ingen politikere som ønsker et høyt skattenivå fortjener stor oppslutning ved valg.

Ingen kommentarer: