mandag 30. november 2009

Erik Langfeldt fikk Anders Forsdahls minnepris

Erik Langfeldt, kommunelege i Nordkapp, har fått Anders Forsdahls minnepris, en pris som henger høyt.

Anders Forsdahls minnepris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Prisen, som er opprettet av Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved Universitetet i Tromsø, utdeles til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep.

Prisen deles ut årlig av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Statutter og begrunnelser samt oversikt over de som har mottatt prisen finnes her.

Det er bare å gratulere, Erik Langfeldt.

Ingen kommentarer: