mandag 9. november 2009

Verdiløs offentliggjøring

I dag ble resultater for elevene offentliggjort på Skoleporten. Tallene som er offentliggjort er nesten verdiløse.

Det politiske flertallet har skjermet skolene, også de dårlige skolene som fortjener økt søkelys. Det samme flertallet ønsker offentlige skattelister med feilaktige opplysninger om hver enkelt borger, men ønsker ikke skolelister med opplysninger om hver enkelt skole. Det er en betydelig forskjell mellom opplysninger om et individ kontra en skole. En skole består tross alt av mange individer.

Forstå det den som kan.

Resultatene for Honningsvåg skole.

Om resultatene:
Skoleporten presenterer resultater fra utvalgte fag og grunnleggende ferdigheter som kan bidra til å gi gode indikatorer på elevenes læringsutbytte. Datagrunnlaget omfatter standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i de fleste fagene samt grunnskolepoeng i grunnskolen, og karakterer fra en rekke fellesfag og programfag i videregående opplæring. I tillegg publiseres resultatene fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning samt engelsk.

Resultatene vises på skole-, kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Resultatene fra de nasjonale prøvene for hver enkelt skole publiseres ikke i åpen del av Skoleporten.

Ingen kommentarer: