onsdag 18. november 2009

Porsanger kommune vurderer å doble eiendomsskatten

I Porsanger kommune innførte politikerne eiendomsskatt på en pen og pyntelig måte. Om to år kan kommunen nå maksimalgrensen for denne skatten som betyr husleie på eget hus.

Det er avisa Sagat som har studert rådmannens forslag for økonomiperioden 2010 – 2013. Får rådmannen støtte hos politikerne, må Lakselv Gjestgiveri AS betale 65.331 kroner i eiendomsskatt, mot 18.666 kroner i inneværende år.

Summene er små, men mange bedrifter har marginale overskudd i driften. I tillegg kommer eiendomsskatt på toppen av andre skatter og avgifter, kun fordi politikerne trenger mer penger til såkalte fellesgoder.

Nordkapp har eiendomsskatt. Det er faktisk selskap som eier hus i Storgata som betaler rundt 60 000 kroner i året i eiendomsskatt. Det er en stor del av selskapets inntekter som kun går til eiendomsskatt. Det er ikke rart det blir så som så med vedlikeholdet av en del bygninger i Honningsvåg sentrum.

Jeg etterlyser en vilje til å kutte i skattefinansiert drift. Hadde den viljen vært like stor som skatteiveren, kunne fremtiden vært lys for byråkrater som jobber for politikerne.

Ingen kommentarer: