tirsdag 10. november 2009

SVs kamp mot Rica kan gi mindre penger til Nordkapp-samfunnet

SV har gjort et poeng av at det gis bare under 2 kroner av adgangsavgiften på Nordkapp-platået til "kommunen". Tidligere utredninger har vist at det er tvilsomt om de har lovhjemmel til å gi selv det lille de gir. Friluftslovens § 14 sier:
Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Om adgangsavgiften er "rimelig" har vært behandlet av Miljøverndepartementet. Miljødepartementet har ikke funnet det nødvendig å gripe inn. Men det er høyst tvilsomt om det er anledning til å gi noe som helst til en kommune eller et aksjeselskap (Nordkapp Reiseliv). Enden på visa kan være at det blir kroner 0 fordi dette ikke er "til fordel for friluftsfolket".

Denne bloggposten har jeg skrevet sammen med en person som jeg ønsker å holde anonym. Jeg håper SV stopper kampen mot Rica. I beste fall bør kommunen forberede seg på forhandlinger om en ny avtale når dagens avtale utløper, uten at jeg er sikker på hva resultatet kan bli.

Ingen kommentarer: