onsdag 4. november 2009

Per Ivar er teknisk sjef


Jeg er glad formannskapet har ansatt Per Ivar Pettersen som teknisk sjef. Ikke fordi det er Per Ivar, men fordi formannskapet over en altfor lang periode har utlyst stillinger på nytt dersom det var få søkere.

Å jobbe i Nordkapp er ikke spesielt attraktivt, og derfor bør politikerne ta vare på kvalifiserte personer som søker lederstillinger i kommunen. Dersom det hele tiden blir nye runder, vil de som har søkt en jobb kunne trekke søknaden og det blir vanskelig å fylle nøkkelstillingene som kommunen er helt avhengig av.

Ros til formannskapet som for en gang skyld fattet en raskt og korrekt avgjørelse i forbindelse med en ansettelse.

Jeg er for åremål på lederstillinger, men den diskusjonen orker jeg ikke ta nå. Åremål på sektorsjefer i Nordkapp forblir kun en drøm, på grunn av den negative utviklingen i Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: