torsdag 26. november 2009

En god ide

Våga har en målsetning om å lage Norges beste skole, og har engasjert Hanne Blåfjelldal til prosjektet.

Les mer om prosjektet.

Ideen om et eget prosjekt på skolen er god, og det hadde vært artig om noen kommunestyrerepresentanter tok opp hansken fra Våga. Skole er det viktigste lokalpolitikerne driver med og barna fortjener økt oppmerksomhet.

Ingen kommentarer: