søndag 29. november 2009

Er fotballspillerne dumme?

Jeg svarer nei på spørsmålet, fordi vi ikke skal eller kan sette alle fotballspillerne i samme bås. Fotballspillerne er forskjellige individ, på samme måte som borgerne er svært ulike.

Er fotballspillerne lite engasjerte?
Ja, fotballspillerne bryr seg lite om det som skjer i HT & IF. Jeg oppfordrer spillerne og andre om å møte på årsmøtet i klubben. Rett og slett fordi årsmøtet er det viktigste møtet i fotballgruppa. Var det spillere som møtte? Nei! Da regner jeg ikke Stig Erling Kristiansen og Ole Dyrstad som har verv i foreningen, og som har lagt opp som opp som spillere på seniornivå.

Virksomhetsplanen
Fotballgruppa driver aktiviteten etter virksomhetsplanen. Den blir vedtatt foran hvert driftsår. Vi jobber nå med virksomhetsplanen for 2010.

I virksomhetsplanen for 2009 står det følgende under punkt 19.1 Romjulsturneringen:
Fotballgruppa skal arrangere romjulsturnering i Nordkapp Flerbrukshall 2. juledag 2009. Turneringen skal inneholde aldersbestemte lag og seniorlag. Dette er først og fremst en turnering for lokale spillere.

Stig Rune Samuelsen har ansvaret for turneringen.


Når styret nå får kritikk for å planlegge turneringen i flerbrukshallen, er kritikken helt uforståelig. Spillerne, både spillere som er tilknyttet klubben gjennom medlemskap i HT & IF og gjestespillere som Sigve Isaksen og Raymond Johnsen, har hatt ett år på å påvirke prosessen. Ingen har benyttet muligheten. Styret i fotballgruppa har ikke mottatt èn eneste henvendelse om Romjulsturneringen. I arbeidet med virksomhetsplanen blir alle invitert til å komme med innspill, både foreldrer, trenere og spillere. På årsmøtet har medlemmene en rett til å møte. Ingen av spillerne benyttet seg av muligheten, og da blir sure oppstøt totalt uforståelig for meg. Det er på kanten til dumskap, uten at jeg vil kalle alle fotballspillerne for dumme.

Ingen kommentarer: