onsdag 18. november 2009

Lokal shopping!

Det er flere grunner til at jeg bruker lokalt næringsliv i svært stor grad, også i årets julehandel.

Gjennom å bruke lokale butikker bidrar jeg til at vi har et næringsliv i kommunen, noe som er viktig for befolkningen blant annet i form av arbeidsplasser. Alle kan ikke og skal ikke jobbe i offentlig sektor!

Lokalt næringsliv er flinke til å støtte lag, foreninger og organisasjoner. Uten lønnsomhet kan bedriftene umulig støtte det rike kulturlivet vi alle nyter godt av.

Min oppfordring er enkel, men viktig: Bruk lokalt næringsliv!

Ingen kommentarer: