mandag 9. november 2009

Festetomt

Det er mulig politikerne gjorde en elendig jobb da tomten Nordkapp-platået ble festet bort, eller da det ble inngått en avtale mellom grunneier og fester/leietaker. Den avtaler forholder de fleste seg til, foruten Nordkapp SV.

Innenfor rammen av avtalen er det fester/leietaker som har en begrenset eiendomsrett til tomten. Med begrenset mener jeg fester/leietaker plikter seg å følge avtalen og kan for eksempel ikke selge tomten.

Avtaler mellom ulike parter er viktig i samfunnet. Det gjelder alt fra avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere til avtaler mellom bedrifter. Uten vanntette avtaler, vil samfunnet bryte sammen. Jeg mener de som fester en hyttetomt i Finnmark har vanntette avtaler med Finnmarkseiendommen, på samme måte som Rica-systemet har det for Nordkapp-platået. Avtaler er med på å sikre forutsigbare rammebetingelser for borgerne og for næringslivet. Ulike avtaler sikrer for frihet for borgerne.

Det er min tro på avtalefriheten som gjør at jeg er totalt motstander av å bryte avtalen for Nordkapp-platået. Jeg ønsker ingen aksjoner. Jeg ønsker at alle partene forholder seg til avtalen som ble inngått for mange år siden.

Istedenfor aksjoner i denne perioden, bør politikerne legge grunnlaget for en ny avtale når dagens utløper om noen år. Forberedelsene bør starte nå, og SV bør bruke anledningen til å fremføre argumentene istedenfor å fremstå som villmenn som driter i avtalefriheten og eiendomsrettigheter.

Meningsmålingen er fortsatt åpen, og jeg anbefaler at mine lesere trykker på nei på den.

Ingen kommentarer: