fredag 27. november 2009

Nordkapp Venstre er dannet

Det sosialliberale alternativet, Nordkapp Venstre, er dannet i Nordkapp. Kim Sandberg, min gamle diskusjonspartner, er leder av interimstyret. Rolf Terje Mikkelsen er nestleder og økonomiansvarlig, Jakob Rappner er nettverkansvarlig og Rolf Simonsen Hansen er styremedlem.

Interimsstyrets oppgave er å drive partiet frem til ordinært årsmøtet, slik at partiet følger vedtektene.

Gratulerer!

Jeg har ikke tro på kjempeoppslutning for Venstre, men jeg håper på et parti som skiller seg ut fra den grå masse i forhold til dagens formannskap og kommunestyre. Debatter er sunt og nødvendig, og partiene som i dag er representert i Nordkapp er for like. Nordkapp Venstre må holde koken, slik at partiet kommer inn med et par mandater ved valget i 2011.

Venstre på nett, og en artikkel om hvorfor Per Aage Pleym Christensen stemte Venstre ved årets stortingsvalg.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er jo bra at det kommer et libralistisk parti inn i kommunen. Jeg er jo av samme oppfatning som deg Bønna at det blir nok ikke stort oppslutningen om dette partiet. Jeg personlig ville nok ikke betalt inn noen slags form for medlemsavgift til partiet når man ser hvem som er økonomi styrer.. Hilsn JS

Solvik sa...

Økonomistyreren i partiet blir nok å gjøre jobben på en god måte.
JS, Venstre er ikke et liberalistisk parti. Partiet står langt fra liberalisme, så langt ifra at det bekymrer meg at ideologien blir blandet sammen med partiet. Men liberale alternativ trenger politikken og Venstre er et godt liberalt alternativ.