onsdag 28. oktober 2009

Useriøst!

--Det er alvorlig at vi har stor gjeld, men vi har fortsatt viktige tiltak som vi bør gjennomføre. Ny svømmehall kan være et tiltak som vi bør ta oss råd til, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp.

Jeg har problem med å ta uttalelsen alvorlig, selv om den kommer fra en høyrepolitiker. Nå må politikerne få kontroll på kommuneøkonomien, og det har vi ikke selv om vi får et småkommunetilskudd som jeg for lengst har omdøpt til et katastrofetilskudd.

Driften må stå i stil med innbyggertallet og politikerne må sette grenser for politikk. Foruten det må gjelden ned. Når rentene øker, vil Nordkapp kommunestyre slite voldsomt. Tiden er ikke inne for å diskutere ny svømmehall til 50 – 60 millioner kroner.

Skulle politikerne få kontroll på kommuneøkonomien, er det nok av tiltak som kommunestyret bør prioritere på investeringsbudsjettet. Alt fra renovering av idrettshallen til renovering av Skarsvåg skole. Hvis ikke noe blir gjort med idrettshallen, vil bygget om noen år bli en vedlikeholdsbombe på flere titalls millioner kroner.

Definisjonen av borgerlig er kontroll med offentlige utgifter. Lars Helge Jensen bryter denne tradisjonen med å innby til en debatt om en ny svømmehall i dagens økonomiske situasjon.

Ingen kommentarer: