tirsdag 13. oktober 2009

Penger til cruisekaia som offisielt heter fiskerikai

Alle er enige om at tilskuddet er til cruisekaia, og alle sentrale politikere ønsker å sikre at staten bidrar til cruisevekst i Nordkapp. Likevel er tilskuddet som kommunen får via statsbudsjettet, merket fiskerikai. Ved å bruke gale navn lurer staten for eksempel EU.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til å forlenge/utvide eksisterende fiskerikai i Honningsvåg, ifølge statsbudsjettforslaget. Kaia kan riktig nok bli brukt til fiskeriformål, men det er først og fremst en cruisekai. Regjeringen bør bruke korrekte betegnelser på de ulike støtteordninger, slik at det er mulig å få en reell oversikt over tiltak som gir ulike konkurransevilkår.

Det er vanskelig å få privatpersoner til å unngå å jukse, når staten er den største jukseren.

For øvrig er det bra for Nordkapp at cruisekaia blir større, selv om mye av finansieringen er skattefinansiert.

Finnmark Dagblad har en oversikt over skattefinansierte tilskudd til Finnmark.

Ingen kommentarer: