torsdag 15. oktober 2009

16-åringer får ikke stemme i Nordkapp

Som tilhenger av stemmerett for 16-åringer, er jeg skuffet over at Nordkapp ikke får være med i forsøksordningen ved valget i 2011. Av 143 kommuner som meldte seg på, har Kommunal- og regionaldepartementet kun plukket ut 20 kommuner som får være med på forsøket.

I Finnmark er det Hammerfest og Kautokeino som kan tilby ungdommer stemmerett ved valget i 2011.

Les det jeg har skrevet om stemmerett for 16-åringer.

Ingen kommentarer: