torsdag 29. oktober 2009

Jeg skjønner ikke hallelujastemningen

I dag var det kommunestyremøte. Mange av representantene var ekstremt positive fra talerstolen, og mente kommunen var på riktig kurs. Ja, kommunen er på riktig kurs. Det er langt, langt igjen. Kursen er riktig fordi kommunestyrets flertall, med Høyre i spissen, har endret skolemønsteret, en endring mange av representantene fortsatt er imot selv om det har gitt gode resultat.

Werner Hansen var så positiv at han tok en Lars Helge fra talerstolen, nemlig å snakke om nytt svømmebasseng i Honningsvåg.

Nordkapp kommune ligger på Norges-toppen med mest gjeld pr. innbygger. Kommunen har i underkant av 250 millioner kroner i gjeld, og gjelden bør være mellom 80 og 100 millioner kroner. Selvsagt kan Nordkapp kommune bygge et nytt svømmeanlegg, men da må driften endres radikalt. Ingen i kommunestyret har viljen til massiv privatisering og konkurranseutsetting.

Jeg må også pent og pyntelig minne om at kommunen kom i ROBEK 15. august i år. Det er rart at det var hallelujastemning fra talerstolen kun måneder etter denne registreringen. Å være i ROBEK er flaut, kjempeflaut!

1 kommentar:

Anonym sa...

Alt for tidlig å tenke på ny svømmehall.