fredag 16. oktober 2009

Jeg støtter Manglerud Star Fotball

Manglerud Star Fotball vil legge frem et forslag om liberalisering av norsk pengespillpolitikk på fotballtinget i 2010, og håper at vi denne gangen slipper vreden fra pampene i idrettsnorge. Les mer i Liberaleren.

Fotballgruppa har i dag fått invitasjon til forbundstinget. Vi kommer til å sende en representant, og jeg ønsker at representanten skal stemme for å avvikle det norske spillmonopolet. Jeg vil jobbe lokalt for at fotballgruppa støtter Manglerud Star Fotball.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dersom det norske spillemonopolet hadde vært avviklet; Hvor mye penger hadde HT&IF/Nordkapp kommune fått til den nye flerbrukshallen?

Solvik sa...

Med et system med konsesjoner og konkurranse på markedet, ville Nordkapp kommune fått det samme til Nordkapp Flerbrukshall. Det er et slikt system MS vil innføre.

Med et liberalistisk system, uten konsesjoner, ville det ikke vært spillemidler, men det hadde heller ikke vært en lotterilov eller høye skatter. Det betyr full frihet over egne penger, og jeg tror vi helt frivillig hadde brukt penger på Nordkapp Flerbrukshall.