torsdag 1. oktober 2009

Trist

Da har jeg gjort de siste endringene på nettstedet og banneren til Bryggerie`. Det er trist, men vilkårene for private kulturformidlere er vanskelig fordi de konkurrerer mot aktører som driver for skattebetalernes regning. Bryggerie` og andre private aktører, konkurrerer med alle offentlige tilbud, fra Hålogaland Teater til NRK.

Til tross for at døren er stengt, har de gjort en imponerende jobb gjennom 11 år. Bryggerie` har vært best på underholdning, og denne uteplassen har vært kommunens viktigste leverandør av kultur. Imponerende, og jeg kommer til å savne Bryggerie`.

R I P

Ingen kommentarer: