fredag 2. oktober 2009

Festivalen ut til private– god høyrepolitikk!

Nordkapp kommune har endelig tatt til fornuftig og gjennomfører Høyres gamle kongstanke, nemlig å sette Nordkappfestivalen ut til private aktører.

I en annonse ber Nordkapp kommune lag, foreninger eller andre aktører, om å søke på hovedansvaret for Nordkappfestivalen 2010.

Nordkappfestivalen i privat regi er økonomisk gunstig for Nordkapp kommune. Jeg liker også at festivalen utlyses, fordi alle får muligheten til å konkurrere om arrangementet. Oppvekst- og kultursektoren er i denne saken en god talsmann for ypperlig høyrepolitikk som er mye velferd for relativt lite skattefinansierte penger.

Søknadsfristen er satt til 23. oktober.

Fotballgruppa har styremøte kommende tirsdag. Allerede tirsdag kveld kommer fotballgruppa til å sende et brev til kommunen der gruppa søker om festivalarrangementet, organisert på samme måte som i 2009.

Ingen kommentarer: