søndag 18. oktober 2009

En restriktiv alkoholpolitikk skaper kriminalitet

I helgen var jeg ute, og det skikkelig artig. Frank Arne Olsen er god og de som ikke har sett ”Arne Franks Dagbok”, bør prøve å få med seg forestillingen.

Det som overrasker meg, er antall privatfester som er i Honningsvåg. Sett fra et edruskapsperspektiv, er privatfester et dårlig alternativ. Mye alkohol blir konsumert i ukontrollerte former. Det optimale er at folk nyter rus i kontrollerte former, og derfor ønsker jeg en så liberal alkoholpolitikk som overhode mulig. Jo mer penger som uteplassene omsetter, jo bedre, for å si det på en enkel måte.

Alkoholloven gir i dag kommunene mulighet til å gi skjenkebevillinger til klokken 03:00. I Nordkapp er det, med noen få unntak, skjenking til 02:00. Det gir mange privatfester, og på noen fester går det galt.

I større byer, blant annet Oslo, har politikerne valgt å ha skjenking til klokken 03:00. Denne praksisen tar nå slutt, fordi regjeringen har sendt på høring et forslag om å endre alkoholloven. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har flertallet i Stortinget, og regjeringen vil få vedtatt forslaget. Konsekvensene er mer drikking i ukontrollerte former, noe som betyr økt kriminalitet.

Formynderne har nok gode intensjoner, men erfaringer viser at staten ikke kan vedta en leggetid med hell. Helgens privatfester i Honningsvåg, er bevis nok for meg.

Ingen kommentarer: