tirsdag 6. oktober 2009

Kristina får invitasjon til å være med på oppropet

Å pumpe mer skattefinansierte penger inn i kommunesektoren, betyr at kommunene får fortsette med ineffektiv drift.

Det er ordfører i Moss, Paul-Erik Krogsvold (Ap), som vil lage et kommuneopprop med krav til regjeringen og Stortinget om en styrket kommuneøkonomi. Oppropet vil bli sendt til alle kommunene, skriver Moss Avis.

Uansett hvor mye skattefinansierte penger kommunene får, vil det være oppgaver som forblir uløste. Politikerne kan ikke bevilge seg ut av alle problemene. Kommunene må effektivisere driften, og to av virkemidlene er privatisering og konkurranseutsetting.

Sentrale myndigheter skal ikke ha hele skylden for svak kommuneøkonomi. Mange kommunepolitikere er dårlige til å prioritere mellom byrder og knappe goder. Elendige prioriteringer gir dårlig kommuneøkonomi. Samtidig har staten gitt kommunene dårlige arbeidsvilkår gjennom en voldsom sentralstyring.

Nordkapp kommune er et godt bevis på at økte statlige overføringer gir lite nytenking og ineffektiv drift. To stikkord: Kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter og rengjøring av kommunale bygg.

Ingen kommentarer: