søndag 4. oktober 2009

Årsmøte i Høyre

Torsdag 5. november klokken 19:00 er det årsmøte i Nordkapp Høyre. For første gang på mange år vil lokalforeningen følge normallovene som er vedtatt fra sentralt hold.

Det har vært et godt år for Nordkapp Høyre, og jeg skal ikke ta æren for den organisatoriske utviklingen ettersom de fleste av vedtakene har vært enstemmige. Likevel har nok styret hatt fordeler av at jeg har vært sekretær.

Vi har vedtatt og fulgt en virksomhetsplan slavisk. Vi har rullert organisasjonsplanen, en plan som skal være på sakskartet på årsmøtet. Vi har laget normallover for lokalforeninger som vedtas av årsmøtet. For første gang på mange år drives Nordkapp Høyre slik som andre velfungerende høyreforeninger, og det bør medlemmene feire på årsmøtet som er første torsdagen i november.

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men Nordkapp Høyre har i 2009 tatt et stort skritt i riktig retning.

Jeg er på valg, og er faktisk usikker på om jeg ønsker gjenvalg. En annen mulighet er å stille som kandidat til ledervervet, rett og slett for å sikre at organisasjonen utvikler seg videre. Jeg skal ha svaret klart når jeg får en henvendelse fra valgkomiteen, og jeg regner med at de tar kontakt.

Ingen kommentarer: