onsdag 28. oktober 2009

109 saker, fordelt på 16 møter

Det har vært et aktivt år i fotballgruppa med mange møter. Styret har for eksempel behandlet 109 saker.

Jeg har, på vegne av fotballgruppa, lagt ut dokumentene til årsmøtet som er på fredag.

Ingen kommentarer: