mandag 12. oktober 2009

Forbud mot politisk reklame på nett?

Det kan bli resultatet om den norske regjeringen står fast på forbudslinjen mot politisk TV-reklame. Les mer i Liberaleren.

Forbud mot reklame er et stygt inngrep i ytringsfriheten. Forbudet krenker også andre friheter og eiendomsrettigheter.

I Nordkapp har velgerne blitt vante til politisk reklame, både gjennom radio og internett. La oss håpe partiene får beholde muligheten til å drive valgkamp.

Høyre er naturlig nok imot forbudet.

1 kommentar:

Stein Karlsen sa...

Huff og huff kjære bror.
Det er ikke mye som er lov lengre i denne steinrøysa.
Norges Lover burde skrives om og innehold kun det som er lov. Den hadde blitt tynnere enn Finnmarksposten