torsdag 22. oktober 2009

Forbruket i kommunesektoren er for høyt

Mange kommuner har brukt opp økningen i de frie inntektene som regjeringen har lagt inn i forslaget til statsbudsjett for 2010.

Det var hovedbudskapet fra KS i den åpne høringen om statsbudsjettet i Stortingets finanskomité i dag, ifølge Kommunal Rapport.

Det betyr at 2010 blir et tøft år for mange kommuner, til tross for enorme overføringer i skattefinansierte penger. Å pøse på med penger er en dårlig løsning, fordi effektiviseringsiveren forsvinner hos lokalpolitikerne. Masse skattefinansierte penger i kommunene, betyr lite privatisering og konkurranseutsetting. Kommunesektoren forblir ineffektiv!

Nordkapp kommune er et godt eksempel på ineffektiv drift. Det verste er at effektiviseringsiveren forblir liten, fordi vi i 2010 får småkommunetilskuddet.

1 kommentar:

Nyland sa...

Tror ikke bare det er Nordkapp som bruker mere penger enn de har. Utviklingen i kommuneøkonomien går feil vei i de fleste kommuner nå