onsdag 21. oktober 2009

Årets viktigste møte for fotballfolket

Fredag 30. oktober er det årsmøte i fotballgruppa. Selv om hovedårsmøtet skal godkjenne alle vedtakene til vinteren, er dette årets viktigste møte for spillerne og tillitsmannsapparatet i fotballgruppa.

Jeg mener fotballgruppa driver godt i dag. Det er absolutt rom for forbedringer på en del felt, men organisatorisk og sportslig er det store, store fremskritt. Jeg har det siste året gitt Ole Dyrstad og Odd Johnsen mye av æren og det er fortjent. Også mange, mange andre personer fortjener ros for jobben de gjør i gruppa.

Jeg er nok hodet bak organiseringen av arbeidet i gruppa, selv om alle vedtakene som går på organisasjonsmodellen har vært enstemmige i 2008 og 2009. Jeg forventer at vi fortsetter på den kursen vi har satt.

De som er uenige eller har sterke meninger om gruppa, må møte opp på årsmøtet som er 30. oktober klokken 19:00 på klubbrommet. Det hjelper ikke å klage, dersom meningene ikke kommer frem på møter. Årsmøtet er den viktigste arenaen i en organisasjon, og jeg forventer å se alle som på en eller annen måte er misfornøyde. De som ikke bruker eiendomsrettighetene i foreningen, kan ikke med troverdighet fremføre klager. Ja, det er medlemmene i HT & IF som eier fotballgruppa.

Hvorfor skriver jeg om årsmøtet? Jo, fordi jeg ønsker at medlemmene skal engasjere seg. Det er viktig å delta i debatten der vedtakene blir fattet.

For øvrig har jeg oppsummert arbeidet med årsmeldingen på en enkel måte på nettstedet til HT & IF.

Ingen kommentarer: