tirsdag 27. oktober 2009

Stifter “Stopp Datalagringsdirektivet” 03.november

En sak som ble publisert på Liberaleren i formiddag.

03.november kl. 1800 skal innsatsen og motstanden mot datalagringsdirektivet samordnes og koordineres. Dette skjer på et åpent møte hos Fritt Ord i Oslo. Det er “Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv” som har tatt initiativ.

Grupperingen som i sommer lanserte bloggstafetten, og som dagen før Soria Moria II-forhandlingene oppfordret regjeringspartiene til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov, har tatt konsekvensen av at kampen om datalagringsdirektivet er inne i sin avsluttende fase.
Om én uke lanseres “Stopp Datalagringsdirektivet” som skal være “en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov.”

Stopp DLD er “åpent for tilslutning for enkeltpersoner som støtter formålet i § 1. Tilslutning skjer skriftlig/elektronisk.” Du kan melde deg inn via nettsiden.
Kampanjeorganisasjonen har en oppfatning om hva som skal være rettstilstanden hvis direktivet ikke innføres: “3.Stopp Datalagringsdirektivet vil arbeide for at kriminalitetsbekjempelse i Norge fortsatt skal skje med basis i rettsstatens prinsipper; at man er å anse som uskyldig inntil dom foreligger, at man har rett til å bli gjort kjent med anklagene mot seg, bevisene for anklagene, og hvem som anklager, at man har rett til å få forsvare seg i åpen rett mot anklagene.”
Arbeidsgruppen bak lanseringen har utarbeidet logo, skaffet nettside, og allerede fått mange personer til å slutte seg til. Merk at lederne for stortingspartienes ungdomsorganisasjoner er med, med unntak av AUF-leder Martin Henriksen.

Programmet for møtet 03.november ser slik ut:
Velkommen
Innledning: Hvorfor er DLD problematisk? (15 min)
v/Jon Wessel-Aas, NRKs advokat og styremedlem i Den internasjonale
juristkommisjons norske avdeling
Politiske appeller (a 5 min)
- Bård Vegard Solhjell, stortingsrepresentant og nestleder i SV
- Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre
- Per Sandberg, stortingsrepresentant og nestleder i FrP
- Knut Arild Hareide, stortingsrepresentant for KrF
- Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre
- Avventer svar fra Ap og SP
Pause
Stiftelsesmøte
- Valg av vedtekter
- Valg av styre
Avslutning

Disse har tilsluttet seg:
Anine Kierulf, advokat og stipendiat ved juridisk fakultet ved UIO (Oslo)
Jon Wessel-Aas, NRKs advokat og styremedlem i Den internasjonale
juristkommisjons norske avdeling (Oslo)
Ida Jackson – Virrvarr, blogger (Oslo)
Thor Bjarne Bore, tidl. sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og aktiv blogger (Rogaland)
Berit Svendsen, leder i Dataforeningen (Oslo)
Torgeir Waterhouse, prosjektleder i IKT-Norge (Oslo)
Steinulf Tungesvik, tidl. statssekretær i samferdselsdepartementet (Oslo)
Kristin Clemet, leder i Civita (Oslo)
Jørund Berg Leknes, tidl. politisk rådgiver i Fornyings- og admnistrasjonsdepartemenet (Sør-Trøndelag)
Heming Olaussen, leder i Nei til EU (Vestfold)
Erlend Sand, leder av Europeisk Ungdom (Oslo)
Jakob Utgård (Oslo)
Svenn-Arne Dragly, leder av FriBit (Oslo)
Anne Solsvik, leder av Unge Venstre (Aust-Agder)
Christina Ramsøy, leder av Senterungdommen (Nord-Trøndelag)
Mali Steiro Tronsmoen, leder av SU (Oslo)
Henrik Asheim, leder av Unge Høyre (Oslo)
Kjell Ingolf Ropsad, leder av KrFU (Aust-Agder)
Ove Vanebo, leder av FpU (Oslo)
Simon Eriksen Valvik (Vest-Agder)
Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Venstre (Oslo)
Tord Lien, stortingsrepresentant for FrP (Sør-Trøndelag)
Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre (Telemark)
Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet (Hordaland)
Knut Johannessen – Vox Populi, blogger (Oslo)
Per Aage Pleym Christensen, redaktør for Liberaleren (Akershus)
Hallstein Bjercke, nestleder i Civita (Oslo)
Carl Christian Grøndahl, statsviter og blogger (Hordaland)
Lars-Henrik Paarup Michelsen, blogger (Hordaland)
Hilde Widerøe Wibe, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia (Oslo)
Martin Bekkelund, blogger og utviklingsleder ved Friprogsenteret (Oslo)
Aslak Sira Myre, leder for Litteraturhuset (Oslo)
Ida Aalen, blogger og student (Sør-Trøndelag)
Jenny Klinge, stortingsrepresentant for SP (Møre og Romsdal)
Hallgeir H. Langeland, Stortingsrepresentant SV (Rogaland)
Bjørn Magne Solvik, blogger (Finnmark)
Joakim Hammerlin, forfatter av Terrorindustrien (Oslo)
Guro Fjellanger, tidl. miljøvernminister (Oslo)
Arne Hjorth Johansen – Hjorthen, blogger (Sogn og Fjordane)
Linn Beate Kaald Thoresen, blogger (Oslo)
Liv-Marit Davidsen, blogger (Akershus)
Håkon Wium Lie (Oslo)
Geir Pollestad, stortingsrepresentant for SP (Rogaland)
Bjørn Stærk, blogger (Oslo)
Snorre S. Valen, stortingsrepresentant for SV
Aksel Hagen, stortingsrepresentant for SV

Ingen kommentarer: