torsdag 1. oktober 2009

Skolen skal ikke være lekeplass for dårlige lærere

Skole er det desidert viktigste politikerne driver på med i sosialdemokratiske Norge. Hvis skolen ikke fungerer, utdanner det norske samfunnet klienter, og mange klienter vil, i dagens sosialdemokrati, medføre at velferdsstaten bryter sammen.

Norsk skole er ikke god nok. Vi gjør det urovekkende dårlig på internasjonale undersøkelser. I tillegg mener seks av ti lærere i ungdomsskolen at dårlig utført arbeid over tid blir tolerert, ifølge Vårt Land.

Det kommer fram i undersøkelsen Teaching & Learning International Survey (Talis), som 2.500 norske lærere har svart på.

Vi kan ikke og skal ikke akseptere dårlig utført arbeid av lærerne. Elevene legger grunnlaget for voksenlivet i grunnskolen, og dårlige lærere gir elevene en dårlig start på voksenlivet.

Det er svært betenkelig at seks av ti lærere mener dårlig utført arbeid blir tolerert. Det er en advarsel som skoleeierne må ta alvorlig, og i Norge er det i stor grad kommunale grunnskoler. Det betyr blant annet store problem og utfordringer for Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: