tirsdag 13. oktober 2009

Statsbudsjettforslaget gir ikke drahjelp for lokalpolitikerne

Nordkapp kommune får ikke mer penger til å drive skattefinansierte tjenester enn det som ble lovet kommuneproposisjonen før sommerferien. Det betyr at politikerne må og bør kutte kostnader i kommunebudsjettet for 2010.

158 millioner kroner skal kommunen få i skatt og rammeoverføringer i 2010, ifølge Radio Nordkapp. Jeg er glad for at vi ikke får drahjelp, fordi økte inntekter betyr enn ineffektiv kommune. Når politikerne får mer penger, stopper effektiviseringsprosessene opp.

Mange i kommunen jubler for småkommunetilskuddet som vi får i 2010. Over 10 millioner kroner er mye penger, men vi får tilskuddet fordi vi innbyggertallet er kraftig redusert. Småkommunetilskuddet er ikke en seier, men en tragedie fordi tilskuddet gis til kommuner som har sterk nedgang i folketallet. Det er et krisetilskudd!

PS: Jeg har holdt eiendomsskatt unna regnestykket, fordi målsetningen må være å følge høyrepolitikk og dermed avvikle denne skatten.

Ingen kommentarer: