fredag 31. juli 2009

Kommuneøkonomien er fortsatt anstrengt

Det er utrolig, på kanten til galskap, at kommunepolitikerne ikke effektiviserer den kommunale driften gjennom å bruke konkurranseutsetting og privatisering. Rådmannen presenterte et foreløpig regnskap for 2009 i dagens formannskapsmøte, et regnskap som viser et overforbruk på 2,7 millioner kroner.

2,7 millioner kroner er mye penger, ettersom kommunestyret har budsjettert med et overskudd på 1 178 kroner i 2009. Ikke le, du leste riktig; 1 178 kroner.

Regnskapstallene bare bekrefter hvor vanvittig galt det var å utsette saken om virksomhetsoverdragelse av renholdet. Skal kommunens økonomi bli bedre, skal politikerne få en form for handlingsrom, må det tenkes nytt. De beste virkemidlene er konkurranseutsetting og privatisering, noe som er god høyrepolitikk.

Jeg må legge til at rådmannen sa til formannskapet at han ikke hadde gått bak tallene. Derfor kunne han ikke garantere at tallene er periodisert riktig.

ROBEK, here we come!

La meg avslutningsvis minne om hva som er privatisering og hva som er konkurranseutsetting.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg er helt enig med deg i at kommunen driver utrulig dårlig. Dem burde sett ut drifta av kjøkknet, renholdet, vaktmester tjenesten og kutta ut parkeringstjenesten og kino drifta. Her er det mye / masse penger å spare. Bare ved disse 4 tingene så trur jeg kommunen kunne vært i pluss for lenge sia.