torsdag 2. juli 2009

Hvem har slurvet i jobben?

Jeg jublet fordi Nordkapp kommune, gjennom formannskapet, vedtok at kommunen skulle søke om å få delta i forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011.

NRK har publisert en liste over kommuner som vil delta i forsøksordningen. Nordkapp kommune står ikke på listen. Mitt spørsmål er; hvem i hel…… er det som har slurvet eller rett og slett ikke gjort jobben sin i denne saken?

Nå er jeg irritert, fordi dette er nok et eksempel på inkompetanse og slurv i Nordkapp kommune.

Til kommunens forsvar kan det være at NRK har glemt å ta med Nordkapp kommune på listen i sitt oppslag, men en slik forglemmelse er lite trolig.

Ingen kommentarer: