mandag 27. juli 2009

Flertallet mener skattenivået er for høyt

Et flertall av mine lesere mener skattenivået er for høyt. I den siste meningsmålingen spurte jeg om skattenivået er for høyt i Norge? 72 prosent svarte ja, 28 prosent svarte nei.

Hvis du ønsker lavere skatt, må du stemme på Høyre eller Fremskrittspartiet denne høsten. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet hevder at et lavere skattenivå går utover skattefinansiert velferd, noe som er tøv. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker også en gigantisk offentlig sektor som er skattefinansiert. Det blir fortsatt skattefinansierte skoler, skattefinansierte helsetjenester, skattefinansierte barnehager osv…..med lavere skatt.

Ingen kommentarer: