onsdag 29. juli 2009

Fyttigrisen for en jobb

Liberaleren holder på å sende ut e-poster til stortingskandidater. Jeg har sendt til kandidatene i Troms og Finnmark.

Jeg er nesten ferdig med oppdraget. Det gjenstår kun noen kandidater fra to miniputtparti i Finnmark. Fyttigrisen for en jobb det har vært, fordi mange av kandidatene er gjemt bort på partienes hjemmesider. Det finnes heldigvis unntak, ingen nevnt, ingen glemt. I de minste partiene har jeg kun sendt til toppkandidatene, fordi det er vanskelig å finne kandidatene på hjemmesidene.

Pleym Christensen, redaktøren i Liberaleren, har et mye større område enn det jeg har. Jeg misunner han ikke. Å sende e-poster til stortingskandidater kan være en grusom jobb.

Heldigvis gir bloggstafetten resultat. Det nærmer seg 150 bloggere som er imot datalagringsdirektivet. Vi har også fått svar oss noen stortingskandidater som vi har kontaktet på e-post. Peter Ørebech fra Troms Senterparti er ett eksempel:
Senterpartiet vil si opp EØS. Partiet vil avvise ethvert direktiv som truer den norske velferdsmodellen og grunnleggende interesser i det norske samfunnet. Personovervåkning som datalagringsdirektivet legger opp til er i strid med det grunnleggende grunnlovsprinsipp (grl. § 102); ”Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde”. Undertegnede vil sørge for – dersom jeg kommer i posisjon – at datalagringsdirektivet ikke blir vedtatt. Jeg er som jurist helt på linje med Datatilsynets sjef Georg Apenes; ” Da EØS-avtalen ble inngått, var det et pro-argument at dersom EU fant på å presentere direktiver som etter sitt innhold var aldeles uforenlige med norsk rettstradisjon osv., ja, så kunne Norge reservere seg. Det har vårt land hittil aldri gjort. Men hva kan man da tenke seg som mer uforenlig med vår rettskultur og våre rettighetstradisjoner enn å utnevne 250 norske teletrafikkoperatører til ulønnede lagerbetjenter for norsk politi?” (Georg Apenes: Den forseglede tenkeboksen. (Datatilsynet 19.03.2009). Dette tiltredes!

Jeg har også kontaktet personer fra Nordkapp-samfunnet, fordi de er listekandidater. Johnny Ingebrigtsen, Tore Fosse, Renate Olsen, Marita Melsbø Nilsen og Tone Lise Nilsen har fått e-post fra Liberaleren.

Bli med på bloggstafetten du også!

1 kommentar:

Pleym sa...

God jobb! Og nå står Troms for tur?