torsdag 30. juli 2009

Skattefinansiert tannlege gir ikke billigere tannlegetjenester

Finnmarksposten har i dag et oppslag om en gruppe på Facebook.com som kjemper for at tannlegetjenesten skal bli skattefinansiert. Det er merkelig at mange borgere tror tannlegetjenesten blir billigere om tjenesten finansieres gjennom skatter og avgifter. Den gjør nemlig ikke det!

Hvis tannlegen kommer inn under folketrygden, må alle betale for denne tjenesten gjennom skatteseddelen. Det betyr at mange borgere som ikke bruker tannlege i spesielt stor grad, må betale skatt for å finansiere tannlegebesøkene til andre. Det er sosialdemokrati på sitt verste! Jeg ønsker ikke at Tore Fosse skal betale skatt for at jeg skal kunne gå til tannlegen på en billigere måte enn i dag, og mine besøk på tannlegekontoret er faktisk ganske kostbare fordi jeg var uforsiktig med tennene da jeg var ung.

Det finnes en måte å få ned tannlegekostnadene på, nemlig å liberalisere mange ulike lovverk.

Nei, jeg er ikke med i denne facebookgruppen. Jeg er motstander av skattefinansiert tannlegetjenester.

Ingen kommentarer: