lørdag 4. juli 2009

Bombe; flertall for redusert stemmerettsalder

Mine lesere er for redusert stemmerettsalder. I den siste meningsmålingen spurte jeg om stemmerettsalderen bør senkes. Det ble gitt to alternativ, ja og nei. 57 prosent svarte ja, 43 prosent svarte nei. Det ble kun avgitt 14 stemmer.

Det betyr at et flertall er enig med meg, med SV og med Venstre. Disse to partiene ønsker redusert stemmerettsalder og har fremmet forslag om det på nasjonalt plan.

I Nordkapp ble det vedtatt at kommunen skulle søke Kommunal- og regionaldepartementet om å få være med på forsøksordningen i 2011. Av en eller merkelig grunn har ikke rådmannen, som er betegnelsen for administrasjonen, fulgt opp vedtaket. Kommunen står i hvert fall ikke på departementets liste over kommuner som ønsker å være med på ordningen. Jeg forventer at politikerne rydder opp i rotet på rådhuset. Det må være rutiner for at vedtak blir iverksatt.

5 kommentarer:

Anonym sa...

SV og Venstre ?
2 partier som står i fare for å ramle ut av stortinget. Hvorfor ønsker de lavere aldre ? Jo i den tro at de kan kapre mange av de unge stemmene slik at de ikke ramler ut at det gode selskap.

Hvorfor du ønsker det, er ett stort mysterium.

Stein

Solvik sa...

Fordi 16-åringer er gamle nok til å betale skatt, komme i fengsel osv. De skal selvsagt ha muligheten til å påvirke samfunnet gjennom valg. At mange av dem ikke har peiling på politikk er et dårlig argument. Det er det mange som er mye eldre som lander på dårlige partivalg, men vi fratar dem ikke retten til å stemme.

Anonym sa...

men 16-åringer er ikke gamle nok til selv å stå på lister og bli valgt.....ønsker du at de skal kunne velges inn på storting/kommunestyre også?

Laila

Solvik sa...

Laila, ja jeg ønsker det. Det vil være naturlig dersom stemmerettsalderen senkes til 16 år.

Nå vil mange si at så unge gutter og jenter ikke er dyktige nok eller modne nok til slike verv. Jeg tror ikke en kan definere skikkethet etter alder. Jeg vet om mange 40 og 50-åringer som gjør en fryktelig jobb som politiker.

Dette vil regulere seg selv, på grunn av nominasjonsprosessene i partiene.

Anonym sa...

da vil det vel samtidig være like naturlig om myndighetsalderen senkes til 16 år den og, og de kan få kjøpe vin, øl, brennevin, gifte seg etc. etc. Dette er strengt tatt barn, og jeg er imot å behandle barn som voksne:-/

Laila