mandag 3. august 2009

Bompenger er helt OK

Det er debatt igjen om en ny tunnel på innlandet, en tunnel som skal erstatte Skarvbergtunnelen. Høyres Lars Helge Jensen fikk formannskapet med på et vedtak i forrige uke. Nordkapp kommune ønsker et møte om tunnelen for å få fart på saken.

Ett av momentene i debatten, er bompenger. Tidligere har kommunestyret sagt nei til å forlenge innkrevingen på FATIMA for å finansiere en ny tunnel på innlandet. Jeg jublet over kommunestyrets vedtak, men er ikke motstander av bompenger.

Jeg ønsker at brukerne skal betale prosjektet, og det betyr en bomstasjon ved prosjektet når det er ferdigstilt. En innkreving gjennom FATIMA, ville betydd at mange borgere måtte betale en regning for noe de ikke benytter. Det er urettferdighet satt i system!

Bompengeordningen er god fordi den kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt: Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for varene. Helt uproblematisk og regningen overlates til de som benytter de ulike prosjektene.

Det er positivt at formannskapet ønsker å jobbe videre med prosjektet, et prosjekt som Nordkapp FrP har jobbet en del med allerede. Nordkapp Fremskrittsparti hadde feil kurs på sitt utspill, men dette har formannskapet rettet opp gjennom vedtaket som ble gjort i forrige uke.

For øvrig er det synd at saken ikke var forberedt av administrasjonen, men det viser vel bare at formannskapet i Nordkapp fremstår som en syklubb istedenfor et viktig politisk organ.

Ingen kommentarer: