mandag 6. juli 2009

Radio Porsanger på nett

Foreningen Radio Porsanger har fått et nettsted. Jeg håper politikerne, partiene, lag, foreninger og organisasjoner i Porsanger kommune benytter seg av mulighetene nettstedet gir.

Foreningen Radio Porsanger har et tett samarbeid med Radio Nordkapp.

Det er undertegnede, på vegne av Visto AS, som har levert nettstedet.

Ingen kommentarer: