torsdag 23. juli 2009

10 år siden…..

Det er, ifølge Finnmarksposten, 10 år siden jeg fikk min andre dom for å nekte vernepliktstjenesten. Under vignetten ”Fp for 10 år siden” stod følgende notis på trykk i dag:


Jeg takker Knut Eivind for tipset. Jeg visste ikke at det var ti år siden jeg fikk dommen fra Senja herredsrett.

Grunnen til at jeg var optimistisk i avisa, var at advokatene mine var optimistiske i forhold til å sette rettshistorie i Senja herredsrett. John Christian Elden var ikke med på rettssaken, men det var Trond Odin Rønbeck. Han var sikker på at vi fikk meddommerne på vår side. Slik gikk det ikke, selv om vi hadde et sabla show i retten.

Det hører med til historien at jeg traff èn av meddommerne på Sjøfarten en del måneder etterpå. Jeg la merke til èn mann som kikket på meg mens jeg inntok Blak Russian. Etter hvert gikk jeg bort til mannen, og spurte hvem han var. Han var nok overrasket over at jeg ikke kjente han igjen, men han fortalte at han var meddommer i saken som gikk på Finnsnes. Jeg kjøpte Black Russian til mannen, og spurte hvorfor jeg ble dømt ettersom advokaten min var sikker på at meddommerne ville gå inn for motsatt standpunkt.

Mannen sa at advokaten min hadde rett, men at dommeren overtalte den andre meddommeren, som var èn kvinne, til å gå inn for dom. Dermed ble voteringen 2-1 i min disfavør, og jeg tapte alle punktene og måtte dermed sone straffen på 120 dager i Vadsø kretsfengsel.

For øvrig gikk militærsaken som forventet. Jeg ble dømt to ganger, og det var nøyaktig det vi regnet med da vi planla min militærnektersak. Saken ble planlagt da jeg var veldig ung, ifølge min gamle mor.

Heldigvis har militærnektere det lettere i dag enn det jeg hadde for ti år siden. Det er fortsatt mye som gjenstår før verneplikten er borte, men vi kommer dit en eller annen gang. Det er helt sikkert!

For flere saker om Forsvaret, sjekk Liberalerens kategori om Forsvaret.

Ingen kommentarer: