fredag 3. juli 2009

Departementet har lagt ut listen

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt ut listen for kommunene som ønsker å delta i forsøksprosjektet med stemmerett for 16-åringene i 2011. Til tross for at Nordkapp har fattet positivt vedtak, er det umulig å finne Nordkapp kommune på listen.

Jeg kjenner jeg dirrer av sinne, fordi oppfølging av politiske vedtak er viktig. Uten at vedtak blir fulgt opp, er demokratiet verdiløst.

Nå er ikke stemmerett for 16-åringer en god høyresak, men det er uvesentlig for meg. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. 16 og 17-åringene er absolutt en viktig del av befolkningen.

Ingen kommentarer: