onsdag 8. juli 2009

Nordkapp-skolen er god

Det er en fryd å studere resultatene fra Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, èn av de beste skolene i fylket. Ettersom Norge bruker mye, veldig mye skattefinansierte midler på skoler, bør dette være et viktig område for alle som er interessert i politikk.

Fullføringsgraden ved skolen var i forrige skoleår 84 prosent. Det betyr at 84 prosent av elevene har fått vitnemål og godkjent i alle fagene. 84 prosent er faktisk bra, selv om det er synd i elevene som ikke besto.

Skolen i Honningsvåg ligger også helt i toppen i Finnmark når det gjelder gode snittkarakterer. Det er viktig, og det viser at mange personer som er ansatt på skolen har gjort en veldig god jobb.

John Arne Andersen & co, vel blåst for skoleåret 2008/2009.

Ingen kommentarer: