onsdag 15. juli 2009

Gode eller dårlige guider?

Nordlys har en artikkel der Norges Guideforbund fortviler over det lave kunnskapsnivået hos mange utenlandske guider. I tipset som jeg fikk på e-post, mener leseren at også Nordkapp har et betydelig forbedringspotensiale på guiding. Den anonyme leseren redegjør kort for sitt syn i e-posten, en redegjørelse jeg har tenkt å holde for meg selv.

Jeg vet ikke om det finnes mange dårlige guider i Nordkapp. Jeg har kun hørt historier fra en del bussjåfører, og alle historiene er ikke like hyggelige selv om mange av dem er morsomme. Når en guide i en buss lefser av seg at Nordpolen er like borti der, da har både bussjåføren og andre lov til å lure på hva guiden driver med. Jeg må også legge til at jeg har hørt fine historier om guider som har gjort en strålende jobb, uten overdrivelser og ren løgn.

Lars Helge Jensen har tidligere lansert tanker om et sertifikat for reiselivsfolk i media. Forslaget var dårlig da det ble lansert og er like dårlig i dag. Opplæringen bør gis av arbeidsgiver fordi det er i deres interesse at de ansatte gjør en så god jobb som mulig. Det bør ikke komme et nytt pålegg eller nye skattefinansierte ordninger, heller ikke for guidene.

1 kommentar:

Unknown sa...

Bare en kort kommentar til siste delen som omhandler arbeidsgivers ansvar.
Det er ofte slik at guider ikke har arbeidsgiver men er tilknyttet en oppdragsformidler (som formelt har arbeidsgiveransvar i den tiden et spesifikt enkeltoppdrag oppdrag varer).

Ellers er det slik i resten av landet at det er prispress i forhold til hvilket tilbud turistene skal få. Informasjonen som gjestene får sier intet om kvaliteten på guidingen, kun hva man kan forvente å få se. I denne sammenheng ser man ikke på guidenes kunnskap og kvalitet, kun på pris. Uautoriserte guider har ofte en lavere pris enn de som er autoriserte gjennom kursing etter opplegg fra Norges Guideforbund og dermed går oppdraget dit. De formidler kunnskap fra et manuskript og de aller fleste utenforliggende spørsmål som ofte stilles, forblir ubesvart.
Så vet du det!