tirsdag 14. juli 2009

Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk

Da Nordkapp kommunestyre liberaliserte skjenkepolitikken medførte det ingen ulemper. Ikke en gang alkoholkonsumet har økt merkbart. Å tillate skjenking til klokken 02:00 er blant de beste handlingene foretatt av politikerne i Nordkapp.

Da Vadsø reduserte skjenketiden, økte antall voldshandlinger kraftig. Derfor ønsker Høyre nå, fornuftig nok, å liberalisere alkoholpolitikken i Vadsø. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

I Nordkapp er det fortsatt mer å gå på. Hvis Stortinget ikke endret alkoholloven, bør kommunestyret vedta skjenking til klokken 03:00.

Ingen kommentarer: