fredag 10. juli 2009

Narkotikaproblem i Finnmark

Ja vi har et narkotikaproblem i Nordkapp, men forbud er ikke en god løsning.

Politimesteren i Vestfinnmark, Geir Ove Heir, mener ordførerne må innrømme et narkotikaproblem i finnmarkskommunene. Jeg gjør det gjerne for Kristina Hansen, selv om Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Senterpartiet og Kystpartiet ikke har en annen løsning enn å fortsette en krig som politikerne umulig kan vinne.

Krigen mot narkotika er mislykket. Når 14-åringer blir tatt med dop, skulle det være bevis nok for at politikken må liberaliseres. Et narkotikafritt samfunn er kun en illusjon!

Politikerne mener vinmonopolordningen sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. Denne tenkingen skulle vært overført til narkotika. Et kontrollert salg er mye bedre enn et ulovlig salg som ikke lar seg kontrollere. På alkohol er det tverrpolitisk enighet om dette, på narkotika må en være liberal eller en liberalist for å innse galskapen.

Ingen kommentarer: