torsdag 23. juli 2009

Misbruk av ordet privatisering

I dagens utgave av Finnmarksposten er det et leserinnlegg, uten at innlegget er signert av en person, et parti, en organisasjon eller en fagforening. Innleggets overskrift er ”Privatisering av kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter”.

Vedkommende som har skrevet innlegget vet ikke hva privatisering er. Da blir det vanskelig med en seriøs diskusjon.

Å privatisere er at det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for hverken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Ingen av partiene i kommunestyret har foreslått privatisering av kjøkkentjenesten ved Nordkapp helsesenter.

Les Liberaleren for noen definisjoner, slik at vi får ryddige debatter om konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Liberalerens artikkel er skrevet av redaktør Per Aage Pleym Christensen.

Leserinnlegget som var på trykk i Finnmarksposten, er ikke publisert på internett.

Ingen kommentarer: